GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN FASACO ĐƯỢC MỜI THAM DỰ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ- Phạm Thị Phượng

Ngày 2/8 vừa qua, chị Phạm Thị Phượng chủ sáng lập thương hiệu TAKARIKO thuộc Công ty cổ phần FASACO vinh dự được là khách mời đặc biệt của chương trình Triển lãm Quốc Tế chuyên ngành Y dược lần thứ 18 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham …

Read More »