GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHẠM THỊ PHƯỢNG THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN PHẨM SINH THÁI NĂM 2019

Ngày 12/06/2019, Bà Phạm Thị Phượng- Giám đốc công ty CP FASACO, thương hiệu TAKARIKO rất vinh dự được là khách mời của chương trình Triển lãm Quốc tế Công nghệ môi trường , năng lượng và sản phẩm sinh thái. Sự kiện được diễn ra 3 ngày tại Trung …

Read More »